Pracuj z nami

Aktualne oferty pracy

Aplikuj już dziś!

Wyślij swoje dokumenty aplikacyjne na adres e-mail pasek@pasek.biz.pl lub dostarcz je osobiście.

Pamiętaj, aby w dokumentach dodać klauzulę pozwalającą nam rozpatrzyć Twoją kandydaturę:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Aplikuj już dziś!

Wyślij swoje dokumenty aplikacyjne na adres e-mail pasek@pasek.biz.pl lub dostarcz je osobiście.

Pamiętaj, aby w dokumentach dodać klauzulę pozwalającą nam rozpatrzyć Twoją kandydaturę:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Aplikuj już dziś!

Wyślij swoje dokumenty aplikacyjne na adres e-mail pasek@pasek.biz.pl lub dostarcz je osobiście.

Pamiętaj, aby w dokumentach dodać klauzulę pozwalającą nam rozpatrzyć Twoją kandydaturę:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Aplikuj już dziś!

Wyślij swoje dokumenty aplikacyjne na adres e-mail pasek@pasek.biz.pl lub dostarcz je osobiście.

Pamiętaj, aby w dokumentach dodać klauzulę pozwalającą nam rozpatrzyć Twoją kandydaturę:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Pracuj

z nami

Wyślij dokumenty aplikacyjne na adres pasek@pasek.biz.pl - gdy tylko rozpoczniemy rekrutację na stanowisko, które może Cię zainteresować skontaktujemy się z Tobą. Część informacyjna Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PW Pasek Sp. J., ul. Małobądzka 101, 42-500 Będzin. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się na adres e-mail: pasek@pasek.biz.pl 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, przez okres do 3 lat. Po tym okresie dane ulegną zniszczeniu. 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 7) Udział w procesie rekrutacji i podanie danych osobowych jest dobrowolne a złożenie formularza CV jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych. 8) W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania dobrowolnej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych podanych w CV, a wykraczających poza zakres ustawowy, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Wyślij CV